• Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019 tại Mitsubishi Hà Tĩnh

    Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019 tại Mitsubishi Hà Tĩnh

    Mitsubishi Hà Tĩnh “Quá Nhanh – Quá Nhiều Ưu Đãi” Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với đại lý ủy quyền Mitsubishi Hà Tĩnh mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/10/2019 đến 31/10/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: […]

  • Bảng giá xe Mitsubishi tháng 09/2019 tại Mitsubishi Hà Tĩnh

    Bảng giá xe Mitsubishi tháng 09/2019 tại Mitsubishi Hà Tĩnh

    Mitsubishi Hà Tĩnh “THÁNG 9 THU SANG – NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG” Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với đại lý ủy quyền Mitsubishi Kim Liên Hà Tĩnh mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 09 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/09/2019 đến 30/09/2019. * Chi tiết […]