• MITSUBISHI TRITON 2020 ra mắt người tiêu dùng tại Hà Tĩnh

    MITSUBISHI TRITON 2020 ra mắt người tiêu dùng tại Hà Tĩnh

    Có gì mới trên Mitsubishi Triton 2020 bản cao cấp nhất? Mitsubishi Triton 2020 vừa được giới thiệu tại Mitsubishi Hà Tĩnh tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới hiện đại, cá tính hơn với hàng tá trang bị nâng cấp trên phiên bản cao cấp nhất. Mitsubishi Triton 2020 tiếp […]